top of page
ouders

Enkele antwoorden op veel gestelde vragen...


Waarom een Feest Vrijzinnige Jeugd?

12 jaar geleden: een warme wolk in de armen van mama en papa... 
Grote ogen, waar ben ik toch?

Een hummeltje stapte zes jaar geleden de zedenleerklas in... 
Grote ogen en wat is juf/meester toch slim!

Een jong mens wordt dit jaar gevierd, wat weet dit kind al veel,
hoe zelfbewust kijkt het je aan, vol plannen ideeën en dromen,
absoluut klaar voor de volgende stap!

Allemaal zijn we trots op wat hier is volbracht,
allemaal in blije spanning voor wat komen gaat...

Welkom bij Feest Vrijzinnige Jeugd!
Bedankt aan allen die deze dag mogelijk maken!

Wie organiseert een Feest Vrijzinnige Jeugd?

Het comité "Feest Vrijzinnige Jeugd" bestaat uit een dertigtal leerkrachten zedenleer en evenveel vrijwilligers. De vrijwilligers zijn oud-leraren, ex- feestelingen, sympathisanten van het feest.

Het is een mix van oudere mensen met ervaring en jonge mensen die met hun enthousiasme en nieuwe ideeën het feest elk jaar weer doen sprankelen. Al dertig jaar zijn we een hecht team, zeer verschillende mensen, die alles op alles zetten om van deze dagen iets bijzonders te maken voor de kinderen die FVJ voor geen goud zouden willen missen.

De inspectie niet-confessionele zedenleer steunt onze werking en staat ons bij met raad en daad.

Verder zijn er de organisaties (UVV, HUIS VAN DE MENS, HUJO, OVM BRUSSEL) die ons comité financieel en logistiek bijstaan. Zij bepalen niet hoe ons feest er uit ziet, daarin zijn wij autonoom.


Is een Feest Vrijzinnige Jeugd geen 'namaak'communie?

We willen de nadruk leggen op een belangrijke fase in het leven. Het is tevens een afscheid van zes jaar zedenleer. De overstap van kind naar adolescent wordt in alle culturen gevierd, ook wij willen daar niet aan voorbij gaan. Wij vragen de kinderen niet een belofte af te leggen, maar we willen hen laten merken dat we hen belangrijk vinden. De beste manier om dat te tonen is via een geweldig feest!


Is er een thema?

 

Jazeker, ieder jaar hebben wij als thema van het weekend: 'Samen bouwen aan een betere wereld'.


Waar gaat het Feest Vrijzinnige Jeugd Brussel door?
 

Het Feest Vrijzinnige Jeugd gaat door in domein Destelheide te Dworp.

 
Wat doen de kinderen op het feest?

Er worden tientallen activiteiten aangeboden aan de kinderen, speciaal aangepast aan hun leeftijd.
Zo zijn er bijvoorbeeld grote spelen waarbij ze de anderen op een ludieke, creatieve en unieke manier leren kennen. Er wordt eveneens opgetreden, gefuifd, gezongen... Ook hebben de kinderen de mogelijkheid deel te nemen aan enkele keuzeateliers, zoals knutselen, dans, sport,
muziek... Natuurlijk zijn er ook enkele verrassingen tijdens het weekend.


Wat kost het weekend?

UVV, HUIS VAN DE MENS en het feestcomité nemen een belangrijk deel van de kosten op zich.
U, als ouder(s), zal nog slechts 50 euro moeten betalen
 voor het weekend, 30 euro voor de dag.
Daarvoor krijgt uw kind een geweldig weekend, cadeautjes en een receptie voor ouders en vrienden.


Welke kinderen kunnen deelnemen aan het feest?

Uiteraard alle kinderen uit Brusselse scholen,
maar ook een aantal scholen uit de randgemeenten nemen deel.


Wat als een kind niemand kent in zijn/ haar groep?

De ervaring heeft ons geleerd dat, dankzij de activiteiten die wij aanbieden,
de kinderen vlug met elkaar kennismaken.

 

Wat als een kind het daar niet leuk vindt?

We hebben dit nog nooit meegemaakt, maar indien uw kind de uitzondering zou zijn,
is een telefoontje natuurlijk niet verboden en snel gebeurd.


Worden de kinderen in de klas voorbereid op het feest?

6 jaar zedenleer is sowieso al een prachtige voorbereiding! 
De leerkrachten besteden inderdaad nog wat extra tijd aan het feest in de klas.


Wat moet ik als ouder nog weten/doen?

De leerkracht van uw kind zal eind november een inschrijvingsbrief meegeven aan uw kind. 
Eind maart volgt een tweede schrijven met meer informatie.
Hou ook deze site in de gaten voor verdere info.

bottom of page